FotobankDe wurref van Veldhuis

Ruud Slagter en Freek Post.

Scheepsbouwwerf  ’t Huis de Merwede 1913-1966.

Dit boek vertelt het boeiende verhaal van de opkomst en de ondergang van een middelgrote werf in Zuid-Holland. In 320 pagina’s met maar liefst 350 foto’s en illustraties zijn de auteurs er in geslaagd een stuk dorps- en regionale geschiedenis aan de vergetelheid te onttrekken.

Ontwerp: