FotobankOp kerkepad

J.M. van der Esch e.a.

Het overlegorgaan kerken Papendrecht geeft een beeld van de Kerkelijke geschiedenis van het dorp en de ontwikkeling van het kerkelijk leven in Papendrecht in de periode 1105 – 2005.

Ontwerp: