Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

Ontstaan

Stichting Dorpsbehoud Papendrecht werd opgericht op 22 juli 1983 met als doelstelling:
“Het behoud van het dorpsgezicht en de dorpscultuur van Papendrecht”.

Begin jaren ‘80 werden er veel plannen ontwikkeld, die zeer bedreigend waren voor het dorpsgezicht, zoals:
- de dijkverzwaring, die ten koste zou gaan van de gehele dijkbebouwing;
- plannen voor het centrum, waarbij de oude bebouwing van Veerweg, Oude Veer en Westeind onder de slopershamer dreigde te komen;
- Bestemmingsplan Oostpolder, dat uitging van een “uitsterfbeleid” voor de binnendijkse bebouwing van het Oosteind en de Matena, met als doel een groenstrook over te houden.

Door diverse mensen werd er tegen deze plannen wel (en met succes) op persoonlijke titel geprotesteerd, maar geadviseerd werd voor dit doel een vereniging of stichting in het leven te roepen. In de eerste plaats omdat er dan gehandeld kon worden namens een rechtspersoon en in de tweede plaats omdat te maken kosten betaald zouden kunnen worden uit leden- of donateursbijdragen. Gekozen werd voor een stichtingsvorm, omdat op die wijze het bestuur zo snel mogelijk kon handelen en niet afhankelijk zou zijn van de uitkomst van ledenvergaderingen.
Het principe is simpel: Dorpsbehoud heeft een vastomlijnd doel en het staat eenieder vrij om dat doel al dan niet (financieel of anderszins) te ondersteunen. Een stichting is, in tegenstelling tot een vereniging, niet verplicht opening van zaken te geven, maar Dorpsbehoud heeft geen geheimen en brengt trouw verslag uit aan de donateurs van de handel en wandel van de stichting, onder andere tijdens de jaarlijkse donateursavond in Theater De Willem en via het jaarverslag.

In de loop der jaren zijn vele panden van de sloop gered, waaronder de voormalige Marechausseekazerne aan de Veerdam - in het middenstuk daarvan, sinds 1987 eigendom van Dorpsbehoud, werd Museum Dorpsbehoud gevestigd -, de muziektent aan de Eilandstraat – sinds 1986 eigendom van Dorpsbehoud – en talloze karakteristieke panden zoals de Openbare Westelijke school en de Mariannehoeve.
Dankzij Dorpsbehoud kwam er een lijst met beeldbepalende panden, die de basis werd voor de ‘Subsidieregeling Beeldbepalende Panden langs de Papendrechtse dijk’, werden bouwplannen aangepast en zijn Gemeentelijke verordeningen (nog) ‘dorpsvriendelijker’ geworden, zoals de Welstandsnota, de Erfgoedverordening en de Dijkvisie.

Nieuws

UITNODIGING HERDENKING LANCASTER POPEYE CRASH

13-07-2024

Op zondag 21 juli 2024 zal van 15.00 – 16.00 uur een bijzondere herdenking worden gehouden... Lees meer

Tentoonstelling ”Zij betaalden de hoogste prijs!!” geopend.

08-07-2024

Op zaterdag 6 juli werd de tentoonstelling “Zij betaalden de hoogste prijs’ in Museum Dorp... Lees meer

Zij betaalde de hoogste prijs!!

26-06-2024

In Museum Dorpsbehoud is van 6 juli tot en met eind december 2024 een nieuwe tentoonstelli... Lees meer

Fotobank